Napisz do nas.

     Sagitta Spółka z o.o.  jest producentem Adresowalnych Central oraz Elementów Liniowych Systemów Wczesnego  Wykry-wania  Pożaru.   Na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych jesteśmy obecni od roku 1993. Ponad 1000 obiektów w kraju chronią nasze urządzenia. Produkty nasze to opracowania własne. Doświadczenie jakie zyskaliśmy przy konstrukcji central adresowalnych ASP250 i ASP100 pozwoli ło nam rozpocząć pracę nad nową rodziną central analogowo adresowal-nych. Pierwszy reprezentant tej grupy to centrala ATS128 pracująca z wyko-rzystaniem protokołu TELSAP . Pragnąc zapewnić naszym klientom kompletną propozycję systemów wykrywania pożaru rozszerzyliśmy naszą ofertę o czujki przeciwpożarowe czołowego producenta światowego, firmy Hochiki, dla których to czujek opracowaliśmy nowe gniazdo adresowalne o symbolu GAH-10. Uzupe łnieniem naszej oferty są elementy linii dozorowych takie jak gniazda adresowalne, ręczne ostrzegacze pożarowe, izolatory zwarć, adaptery linii konwencjonalnych.

 

© 2001 Sagitta Sp. z o.o. All rights reserved
administrator śledzi uwagi i sugestie dotyczące naszej prezentacji.